Üyelik Sözleşmesi

 

Vitalaife.com ÜYELİK SÖZLEŞMESİ :

TARİH : 17-02-2022

 

TARAFLAR :

(1) Sultan Murat MAH. Mansuroğlu SK. Muratbey Apart no : 36 iç kapı no : 9 küçükçekmece / istanbul

 adresinde bulunan Abdusemi hoten “ Vitalaife.com”;

(2) Vitalaife.com adresindeki internet sitesi “ Vitalaife.com Web Sitesi ” ’ne üye olan internet kullanıcısı “ Üye ”.

1 - KONU :

İşbu Sözleşme’nin konusu Herbal Pazarı'n sahip olduğu Vitalaife.com adresindeki Vitalaife.com Web Sitesi genel kullanım şartlarının, kurallarının ve Tarafların yasal sorumlulukların belirlenmesidir.

2 - TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ :

2.1 Bilgilerin Güvenliği : Üye, Vitalaife.com Web sitesine üye olmak/giriş yapmak için kullandığı kullanıcı adı ve şifresinin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyenin, kullanıcı adı ve şifre güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Vitalaife.com’ün, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. 

2.2 Bilgilerin Doğruluğu : Üye, kendisi tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin (Ad, soyad, elektronik posta, cinsiyet vs.) doğru, eksiksiz ve hukuka uygun olduğunu, Vitalaife.com Yaşa Web sitesine teknik ve fiziki zarar vermediğini/vermeyeceğini, hiçbir kanun, yönetmelik ve sair mevzuata aykırı ve ihlal edici nitelik taşımadığını, üçüncü kişi haklarını ihlal etmediğini ve etmeyeceğini taahhüt eder. Kişisel verilerinde değişiklik olması halinde gerekli güncellemeleri yapacağını aksi halde  Vitalaife.com’un sorumlu olmayacağını ve Vitalaife.com Web Sitesi üzerinden paylaştığı tüm bilgilerin (alışveriş bilgisi vb. dahil) Vitalaife.com ve Vitalaife.com Şirketleri tarafından yasalara uygun olarak işlenebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Vitalaife.com, Üye tarafından iletilen, yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir. Üye tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak tüm zararlardan Üye sorumludur ve Vitalaife.com’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.3 Kanun ve Kurallara Uyma : Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Vitalaife.com Web Sitesi kapsamında sağlanan hizmetlerden faydalanırken ve bunlara ilişkin işlemleri yerine getirirken, işbu Sözleşme’de yer alan tüm şartlara, Vitalaife.com tarafından belirlenen kurallara ve yürürlükteki ilgili mevzuata hükümlerine uygun hareket edeceğini ve iş bu Üyelik Sözleşmesi’nde ve Vitalaife.com Web Sitesi içerisinde yayınlanan diğer tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını ve bunlara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.4 Verilerin Kullanımı : Üye, Vitalaife.com tarafından Vitalaife.com Web Sitesinin ve üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Vitalaife.com Web Sitesine erişilen tarih ve saat, lokasyon, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan sitenin Internet adresi, alan kodu, dil gibi birtakım bilgilerin toplanabileceğini kabul eder. 

2.5 Bilgilendirme : Üye, kampanya, promosyon, indirim, teklif vb. konularda bilgilendirme amacı ile kendisine internet, telefon, SMS, mektup, e-mail ve benzeri kanallardan erişilmesine ve ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul eder. Üye, Vitalaife.com tarafından kendisine erişilmesini ve ticari elektronik ileti gönderilmesini istemiyorsa bunu Vitalaife.com Web Sitesinde bulunan hesabım menüsünün altında bulunan bölümden gerçekleştirebilir. Ayrıca Üye kendisine gönderilecek SMS’lerin iptali için +90 551 384 2253numaralı Vitalaife.com İletişim Merkezi’ni arayıp bildirimde bulunabilir. Üye tarafından gönderilen “İPTAL” bildiriminin Vitalaife.com’ne ulaşmasını müteakip 3 (üç) iş günü içerisinde Üyeye elektronik ileti gönderimi durdurulur.

2.6 Kişisel Veri Kullanımı : Üye’nin Vitalaife.com Web sitesine üye olurken www. Vitalaife.com /registir adresindeki Üyelik Formunu doldurarak siteyi kullanmaya başlamasından itibaren Vitalaife.com Web Sitesini kullanım sırasında Vitalaife.com ile paylaştığı Kişisel Verilerinin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanunu uyarınca işlenmesine, transfer edilmesine ve saklanmasına açık rıza verdiğini kabul ve beyan eder. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgiye Aydınlatma Metni incelenerek (Aydınlatma Metni linki) ulaşılabilir. Üye, dilediği zaman bu izni geri alabilme hakkını saklı tutmak kaydıyla, Vitalaife.com ile aynı şirketler grubu içerisinde yer alan iştiraklerinin Vitalaife.com Web sitesi içerisindeki kullanımına dair tüm bilgilerine erişmesine bu bilgilerinin Vitalaife.com ile paylaşılmasına izin verir. 

Kullanıcının sağladığı bilgiler (bunlarla sınırlı olmamak üzere) aşağıdaki gibidir : 

• Ad – Soy ad
• Posta adresi
• E-posta adresi
• Telefon numarası

2.7 Vitalaife.com: Üye’nin kişisel verilerinin gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almak ve gerekli özeni göstermekle birlikte kusuru bulunmaksızın veriler ifşa edilip üçüncü kişilerin eline geçebilir, bu nedenle verilerin güvenliği için Vitalaife.com yüzde yüz garanti vermemektedir.

2.8 Üye’nin kullanıcı adı ve şifre güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kendisinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Vitalaife.com  doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. Vitalaife.com’ne yöneltilen tüm iddialar Üye’ye iletilecektir. Vitalaife.com’nin rücu hakkı saklıdır. 

2.9 Üye, Vitalaife.com Web Sitesinin genel işleyişini sekteye uğratan, kamu düzenini bozan, üçüncü kişilerin Vitalaife.com Web Sitesini kullanmasını zorlaştıran, engelleyen işlemlerde bulunamaz.

2.10 Web Sitesinin Kullanımından Sorumluluk : Üye, Vitalaife.com Web Sitesi kullanımı sırasında gerçekleştirdiği işlemlerden, kullanmış olduğu söz, ifade ve içeriklerden doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluğun şahsen kendisine ait olduğunu, işbu Üyelik Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Vitalaife.com Web Sitesi üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak şahsen kendisinin sorumlu olacağını, hiçbir şekilde Vitalaife.com ’un sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca bu gibi durumlarda Vitalaife.com Üyenin web sitesini kullanımını durdurabilme, hesabını askıya alabilme ve yasal süreç başlatma hakklarını saklı tutar. Ayrıca, Vitalaife.com Web sitesine link veren diğer web sitelerinden ulaşılması ve Herbalife Aktif Yaşa Web sitesinin ziyaret edilmesi ya da kullanılması sonucunda doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talepten sorumluluğu bulunmamaktadır. Vitalaife.com web sitesinin Üye tarafından kullanımı sırasında Üye ya da diğer üçüncü kişilerin karşılaşabileceği kötü ve zararlı yazılım, virüs kod ve programlarla ilgili Vitalaife.com’ın sorumluluğu bulunmamaktadır ve Üye kullandığı tüm yazılım ve donanımları bu tip kötü ve zararlı yazılım, virüs, kod ve programlara karşı korumalı, gerekli güncellemeleri yapmalı ve önlemleri almalıdır.

2.11 Web sitesinin Yönetimi : Üye, Vitalaife.com’un önceden bildirmeden Vitalaife.com Web Sitesi çalışma koşullarını değiştirebileceğini, kullanımı durdurabileceğini, üyeliği iptal edebileceğini ve geçerli koşulları iletişim kanallarından bildireceğini kabul eder. Sistemin üzerinde çalıştığı elektronik alt yapıdaki arızalar nedeniyle geç veya yanlış alınan duyuru, promosyon, puanlar vb. avantajlardan çeşitli nedenlerle promosyon, puan gibi imkanların Üye’ye sağlanamamasından dolayı oluşabilecek ihtilaflardan Vitalaife.com ve Program Ortakları hiç bir şekilde sorumlu tutulmayacaktır.

2.12 Üye : işbu Üyelik Sözleşmesi’nin Vitalaife.com Web Sitesi 'nin mobil ortam dahil faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.13 Web sitesinin kullanımında Gizlilik Politikasının geçerli olduğunu Üye bilmekte ve kabul etmektedir. 

3 - FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI :

Üye, Vitalaife.com Web Sitesi 'nin tasarımı, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Web Sitesine ait tüm unsurların Vitalaife.com un ait ve/veya Vitalaife.com tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanıldığını kabul eder ve hiçbir koşul ve şartta Vitalaife.com’un ait marka, logo, ticari unvan bilgilerini Vitalaife.com’nin yazılı onayı olmadan referans ve tanıtım faaliyetleri için dahi kullanamaz. Üye, Vitalaife.com’üne ait telif, marka veya sair haklara tecavüz teşkil edebilecek veya haksız rekabet oluşturabilecek tutum ve davranış içerisinde bulunamaz veya söz konusu mevzuata aykırı olarak reklam faaliyetleri yapamaz.

Aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Vitalaife.com 'nın karşı karşıya kaldığı tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaktır.

4 - RÜŞVETİN ÖNLENMESİ VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE :

Üye (i) rüşvetin önlenmesine ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin olarak uygulanacak tüm kanunlara, yönetmeliklere ve yaptırımlara “ Rüşveti Önlenme Kanunları ” uyacaktır ve (ii) Rüşveti Önlenme Kanunları uyarınca suç teşkil edecek herhangi bir faaliyette, uygulamada veya davranışta bulunmayacaktır. Üye iş bu Üyelik Sözleşmesi süresi boyunca Rüşveti Önleme Kanunları’na uyum sağlamak üzere gereken tüm kural ve prosedürlere uyacağını taahhüt etmektedir. 

5 - MÜCBİR SEBEPLER :

Tarafların kontrolü dışında kanunlar, yönetmelikler, direktifler uyarınca ve yetkili merciler tarafından alınan kararlar ve yangın, sel, deprem, toprak kayması, salgın hastalık, savaş, yaygın şiddet eylemlerinin (bunlarla sınırlı olmamak üzere) meydana gelmesi sebebi ile Vitalaife.com işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Üye bu durumda Vitalaife.com’dan herhangi bir talepte bulunamaz.

6 - DEVİR :

Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. Vitalaife.com işbu Sözleşme’den doğan hak ve alacaklarını Üye’nin ön iznini almaksızın Vitalaife.com Şirketlerine devredebilir.

7 - DEĞİŞİKLİKLER :

İşbu Sözleşme uyarınca yapılacak tüm değişiklikler Vitalaife.com’nin takdirine bağlı ve tek taraflı Vitalaife.com Web Sitesi’nde ilan edilmek üzere yapılacaktır. Üyeler, bu değişiklikleri Vitalaife.com Web sitesini kullanmakla kabul etmiş sayılırlar.

8 - BAŞLIKLARIN YORUMLANMAMASI :

Sözleşmedeki başlıklar referansların kolaylaştırılması için konulmuştur ve bu Sözleşme’nin yorumlanmasını etkilemeyecektir.

9 - YETKİ : 

Alıcı, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

 

 

-34%

La Bohème Rose Gold

$60.00 $40.00

(12 reviews)

Go kalles this summer with this vintage navy and white striped v-neck t-shirt from the Nike. Perfect for pairing with denim and white kicks for a stylish kalles vibe.

Color: Pink

  • Pink
  • Black

Size: M

  • XS
  • S
  • M

View full details
Shopping cart
Almost there, add $9.00 more to get FREE SHIPPING!

Your cart is empty.

Return To Shop

Add Order Note Edit Order Note
Add A Gift Wrap
Estimate Shipping
Add A Coupon

Do you want a gift wrap? Only $5.00

Add A Gift Wrap

Estimate Shipping

Add A Coupon

Coupon code will work on checkout page

Search Our Site

Need some inspiration?Search Result:Search Results:
Login


New customer? Create your account

Lost password? Recover password

Recover password


Remembered your password? Back to login

Register


Already have an account? Login here